Revak

Özgür
Olamamak

Düşünüleni yapamamak değildir ! Asıl özgür olamamak:
Yapabilecekleri o güne kadar, hiç düşünememiş olmaktır…

Türkiye…

Yeni bir başarı hikayesi arıyor…

Bu ülkenin geleceğe ait vizyonunu başarıya dönüştürecek yeni liderlere, karar vericilere ve kurumlara, her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı olacak.

Özgür olamamak: Düşünüleni yapamamak değildir! Asıl özgür olamamak: Yapabilecekleri o güne kadar, hiç düşünememiş olmaktır…

REVAK

Biz Kimiz ?

Yaşadığımız topraklarda, “Önce İnsan” felsefesini geleceğe taşıyan ‘Revak Vakfı’nın yeni dönemine liderlik etmekte olan yönetim ekibiyiz.  İnsanın düşünce ve fikirlerinin önünü açacak  yapıcı ve cesaretli bir özgürlüğün mimarı olmak
adına çalışıyoruz.  Biliyoruz ki; İnsanı değiştirdiğimizde Ülkemizi ve  dünyayı  değiştirebileceğiz. Eğitim, Bilim, Girişimcilik, Kültür-Sanat Alanlarında  geleceği  konumlandıracak ve güçlendirecek doğru  ve gerçek projeler yürütüyoruz.

Türkiye…
Yeni bir başarı hikayesi arıyor…
Bu ülkenin geleceğe ait vizyonunu başarıya dönüştürecek yeni liderlere,
karar vericilere ve kurumlara, her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı olacak.

Amacımız ?

“Önce İnsan” felsefesini taşıyan ve insan gelişimine yeni kazanımlar ve ufuklar sunan modeller tasarlamak.

• Bu amaca dönük eğitim ve projeler
geliştirmek ve araştırma, geliştirme ve
girişimciliği desteklemek.
• Etik değerlere sadakatle bağlı bir yaşam
kültürünü oluşturmak.

Toplumsal Bilinç ve Düşünce Özgürlüğü

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Uluslararası İşbirlikleri ve Ağ Oluşturma

HABERLER